Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Program Literárneho a hudobného múzea na máj 2022/ Od 1. 5. 2022

Literárne a hudobné múzeum
01.05.2022 - 31.05.2022
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, hudobná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

 LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

PROGRAM NA MÁJ 2022

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM

Múzeum – domov múz

Ľudové hudobné nástroje

Bábkarský salón

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

PODUJATIA LHM

termín názov podujatia popis podujatia miesto
4. 4. 2022 – 27. 5. 2022

Komentované prehliadky každý utorok

10. 00 hod.  a 15. 00 hod.

 Krása v bábkach zakliata  Výstava k 70. narodeninám bábkarky Ľubice Charvátovej. Výstavné priestory v expozícii

Múzeum – domov múz

5. 4. 2022 – 13. 5. 2022   Tibor Andrašovan – Dialógy Výstava k 105. výročiu narodenia hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga.  Priestory prízemia ŠVK
11. 4. 2022 – 1. 7. 2022

Komentované prehliadky každý štvrtok

10. 00 hod.  a  15. 00 hod.

Samo Chalupka – najstarší zo štúrovcov Výstavka k 210. výročiu narodenia básnika, spoluautora Memoranda slovenského národa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu,  tvorcu historickej epiky a historického spevu.  Výstavné priestory na 2. poschodí
2. 5. 2022 – 31. 5. 2022 Predmet mesiaca –  „Viliam Figuš-Bystrý – Zmráka sa, pôjdeme…“

 

Predmet mesiaca hudobného skladateľa . www.facebook.com/LHMBB
11. 5. 2022 – 30. 6. 2022  Galéria talentov Výstava prác XI. ročníka literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Výstavné priestory na 2. poschodí (pred Galériou v podkroví)
14. 5. 2022

15. 00 hod. – 23. 00 hod.

Noc múzeí a galérií Podujatie inšpirované celoeurópskym podujatím La Nuit européenne des musées, ktoré každoročne predstaví múzeá a galérie z nového uhla pohľadu. Expozície LHM, Lazovná 9, Banská Bystrica
10. 5. 2022

16. 00 hod.

Belo Félix Beseda  s hudobným skladateľom a vysokoškolským  profesorom v rámci Cyklu osobnosti. Expozícia Múzeum – domov múz

 

KONTAKT

www.lhmbb.eu ; lektor.lhm@svkbb.eu ; +421 905 303 593; +421 48 471 07 72

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/máj-2022kopie.jpg

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Samo Chalupka – najstarší zo štúrovcov/VÝSTAVKA od 11. 4. 2022

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
11.04.2022 - 01.07.2022

„Samo Chalupka – najstarší zo štúrovcov“   V roku 2022 si pripomíname 210. výročie narodenia Sama Chalupku (1812 – 1883), jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov – básnikov, […]

Krása v bábkach zakliata

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
04.04.2022 - 27.05.2022

Pozvánka na výstavu Krása v bábkach zakliata Literárne a hudobné múzeum pripravilo výstavu k životnému jubileu umeleckej rezbárky a bábkarky Ľubice Charvátovej (rod. Zordovej), ktorá […]