Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

PROGRAM LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA NA MÁJ 2023

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
01.05.2023 - 31.05.2023
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, etická výchova, hudobná výchova
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy, Kultúrne programy, Stále priestory pre edukačné aktivity

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

PROGRAM LHM JÚN 2023

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
01.06.2023 - 30.06.2023

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/jún-2023-1.jpg

GALÉRIA TALENTOV/VÝSTAVA od 11. 05. 2023

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
11.05.2023 - 12.06.2023

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/výstava-GT23.jpg