Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

PROGRAM LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA NA SEPTEMBER 2022

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
01.09.2022 - 30.09.2022
slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V LITERÁRNOM A HUDOBNOM MÚZEU

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
02.09.2022 - 30.09.2022

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/EKD-kopie.jpg

Ján Murgaš a Bábkové divadlo Našich detí v Banskej Bystrici/Výstavka od 15. 8. 2022

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
15.08.2022 - 21.10.2022

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum pripravilo od 15. 8. 2022 do 21. 10. 2022 výstavku Ján Murgaš a Bábkové […]