Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021
dejepis, etická výchova, náboženská výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy

 

Dĺžka programu: 60 minút

Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25

 

V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži kolobeh života tradičnej židovskej rodiny. Na príklade vystavených muzeálií a prostredníctvom pomôcok sa deti oboznámia s predmetmi viažucimi sa ku každodennému náboženskému životu židovskej menšiny. Úlohou detí je na záver nakresliť čo si zapamätali počas prednášky, alebo čo ich najviac zaujalo. Práce detí prezentujeme v priestoroch múzea vo forme koláží.

 

Vstupné je 2€ na žiaka, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

  Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30   Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných […]

Židovské kalendárne sviatky

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20   Vzdelávacie programy sa uskutočňujú v expozícii SNM – Múzea židovskej kultúry v súvislosti s aktuálnymi židovskými kalendárnymi sviatkami […]

Čo všetko sme videli v múzeu

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
07.12.2018 - 01.12.2022

určené pre: deti vo veku 5 – 6 rokov dĺžka programu: 45 min. počet osôb v skupine: max. 20 Deti spolu s pedagogickým dozorom prejdú […]