Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Stála expozícia Tekovského múzea v Leviciach

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova
Lektoráty

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo v roku 1927 ako Mestské múzeum. V súčasnosti pôsobí ako regionálne vlastivedné múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Disponuje rozsiahlym zbierkovým fondom, ktorý obsahuje viac ako 120 tisíc zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, ľudovej kultúry, umenia a numizmatiky. Od roku 1958 sídli v areáli Levického hradu. Stála expozícia pozostáva zo siedmich častí Archeológia (od doby kamennej až po včasnostredoveké nálezy) – História lekárnictva (originálne zariadenie levickej oficíny Zlatá Koruna) – História hradu (archeologické nálezy z hradu a zbierka zbraní) – Cechy (čižmárska dielňa a pukanská keramika) – Spoločenský život (zariadenie bohatého meštianskeho domu z 19. storočia a história levických spolkov) – Ladislav Bielik August 1968 (predstavujeme levického rodáka a fotografa Ladislava Bielika a jeho najslávnejšiu fotografiu Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom) – Ľudový odev (ukážka ľudových odevov z piatich odevných mikroregiónov Levického okresu a ľudový šperk).

Vstupné: deti a dôchodcovia 1,00 €, dospelí 2,00 €

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Stredoveké dni na Levickom hrade

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
18.06.2019 - 19.06.2019

Interaktívne podujatie vás zavedie do stredoveku. V areáli Levického hradu zažijete divadelno-šermiarske vystúpenia, život v tábore a vyskúšate si dobové zbrane. Čakajú na vás Zvolenskí […]

Interaktívna výstava „Tekovské kocky I.“

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
07.06.2019 - 01.09.2019

Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s Tatralug Slovenským lego fanklubom pripravili interaktívnu výstavu Tekovské kocky I. Príďte si pozrieť unikátne stavby a svetové pamiatky […]

Vodný mlyn Bohunice

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.05.2019 - 31.10.2019

Vodný mlyn Bohunice je vysunutou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach od roku 1978. Táto mlynárska usadlosť mlynára Pavla Turčana je technickou pamiatkou. Bola postavená koncom 19. […]