Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Stála expozícia Tekovského múzea v Leviciach

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova
Lektoráty

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo v roku 1927 ako Mestské múzeum. V súčasnosti pôsobí ako regionálne vlastivedné múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Disponuje rozsiahlym zbierkovým fondom, ktorý obsahuje viac ako 120 tisíc zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, ľudovej kultúry, umenia a numizmatiky. Od roku 1958 sídli v areáli Levického hradu. Stála expozícia pozostáva zo siedmich častí Archeológia (od doby kamennej až po včasnostredoveké nálezy) – História lekárnictva (originálne zariadenie levickej oficíny Zlatá Koruna) – História hradu (archeologické nálezy z hradu a zbierka zbraní) – Cechy (čižmárska dielňa a pukanská keramika) – Spoločenský život (zariadenie bohatého meštianskeho domu z 19. storočia a história levických spolkov) – Ladislav Bielik August 1968 (predstavujeme levického rodáka a fotografa Ladislava Bielika a jeho najslávnejšiu fotografiu Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom) – Ľudový odev (ukážka ľudových odevov z piatich odevných mikroregiónov Levického okresu a ľudový šperk).

Vstupné: deti a dôchodcovia 1,00 €, dospelí 2,00 €

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Normalizované životy

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.10.2019 - 30.11.2019

Výstava mapuje obdobie československých dejín od okupácie až po Nežnú revolúciu. Predmety prevedú návštevníka každodenným životom Levičana žijúceho v socializme. Súčasťou výstavy sú komentované prehliadky […]

Prednáška „Tajomstvá v podzemí“

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019

Cieľom prednášky je oboznámiť žiakov s najvýznamnejšími archeologickými nálezmi Levického okresu so zreteľom na lokality Levice, Želiezovce, Šarovce, Santovka, Vyškovce nad Ipľom a Dolné Semerovce. […]

Komentovaná prehliadka po pamiatkach mesta Levice

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019

TRASA: Levický hrad – Synagóga – Kostol sv. Jozefa a františkánsky kláštor – Kostol sv. Michala – Kostol reformovanej cirkvi – Križovatka ulíc Sv. Michala […]