Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Stála expozícia Tekovského múzea v Leviciach

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2020 - 31.12.2020
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova
Lektoráty

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo v roku 1927 ako Mestské múzeum. V súčasnosti pôsobí ako regionálne vlastivedné múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Disponuje rozsiahlym zbierkovým fondom, ktorý obsahuje viac ako 120 tisíc zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, ľudovej kultúry, umenia a numizmatiky. Od roku 1958 sídli v areáli Levického hradu. Stála expozícia pozostáva zo siedmich častí Archeológia (od doby kamennej až po včasnostredoveké nálezy) – História lekárnictva (originálne zariadenie levickej oficíny Zlatá Koruna) – História hradu (archeologické nálezy z hradu a zbierka zbraní) – Cechy (čižmárska dielňa a pukanská keramika) – Spoločenský život (zariadenie bohatého meštianskeho domu z 19. storočia a história levických spolkov) – Ladislav Bielik August 1968 (predstavujeme levického rodáka a fotografa Ladislava Bielika a jeho najslávnejšiu fotografiu Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom) – Ľudový odev (ukážka ľudových odevov z piatich odevných mikroregiónov Levického okresu a ľudový šperk).

Vstupné: deti a dôchodcovia 1,00 €, dospelí 2,00 €

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

interaktívna výstava MERKUR

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
06.07.2020 - 25.10.2020

Pre najmenších, ale aj pre dospelých, ktorí si chcú zaspomínať na svoje detstvo, Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo na leto interaktívnu výstavu Merkur. Táto legendárna […]

Farmárska nedeľa

Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
27.09.2020 - 27.09.2020

Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do svojej vysunutej expozície do Vodného mlyna v Bohuniciach na tradičné letné podujatie Farmárska nedeľa. Podujatie propaguje zdravý životný štýl a ekológiu. […]

Farmárska nedeľa

Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
30.08.2020 - 30.08.2020

Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do svojej vysunutej expozície do Vodného mlyna v Bohuniciach na tradičné letné podujatie Farmárska nedeľa. Podujatie propaguje zdravý životný štýl a ekológiu. […]