Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Stále expozície Vlastivedného múzea v Galante

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
03.12.2014 - 31.12.2022
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, náboženská výchova, výtvarná výchova
Lektoráty

Vďaka rozšíreným priestorom Vlastivedného múzea v Galante si návštevníci môžu pozrieť sedem stálych expozícií:

Mestská bytová kultúra  – predstavuje dve kolekcie historického nábytku z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Sakrálne pamiatky – tvoria predmety z 18.-19. storočia, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia chrámu ako aj drobné ľudové plastiky cirkevného charakteru.

Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu – ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na našom území počas posledných 200 rokov.

Lekáreň – prináša zariadenie lekárne z roku 1909, ktoré sa spája s menom lekárnika Ernesta Ulreicha, ktorý v nej dlhé roky pracoval.

Výtvarní umelci regiónu – zastupujú zbierku umeleckej histórie a predstavujú diela rôznych výtvarných techník. Momentálne tu máme vystaveného len jedného umelca z regiónu pána Antona Dubrovského zo Šoporne.

Mlyny a mlynárske remeslo – informuje o histórii mlynárskeho remesla od kamenného žarnova až po umelé mlyny v galantskom regióne. Múzeum sa špecializuje na mlynárstvo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu.

Archeologická lokalita Gáň-Brakoň podáva obraz o nálezoch, ktoré dokumentujú  bohaté  osídlenie   tohto   regiónu  od  neolitu cez  staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po obdobie sťahovania národov.

Prehliadky stálych expozícií robíme v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Stále programy pre MŠ vo VMGa

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
06.10.2021 - 20.12.2023

Pre materské školy sme si pripravili pár programov, z ktorých si môžete vyberať počas celého roka. Téma Vianoce a Veľké noc sú viazané k určitým […]

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]