Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Stále programy pre MŠ vo VMGa

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
06.10.2021 - 20.12.2023
vlastiveda
Lektoráty

Pre materské školy sme si pripravili pár programov, z ktorých si môžete vyberať počas celého roka. Téma Vianoce a Veľké noc sú viazané k určitým mesiacom.

Cieľom programov je dostať sa do povedomia malých škôlkarov, že múzeum je miesto, kde sa môžu naučiť veľa nového. Deti u nás získajú lepšiu predstavu, o tom ako žili ich predkovia nielen v meste, ale aj na dedine, akým prácam a čomu všetkému sa museli venovať, aby si zarobili na svoje živobytie a ako ich ovplyvňovali jednotlivé dni. Preto sme si pripravili témy, ktoré sú spojené so stálymi expozíciami, s dočasnými výstavami a dokonca aj s ročnými obdobiami, sviatkami, zvykmi a tradíciami.

V našom múzeu im priblížime kultúru a regionálne zaujímavosti Galanty a jej okolia. Na začiatku každého programu deti získajú zaujímavé informácie o aktuálnej téme. Ich úlohou bude všímať si nové prostredie a veci, ktoré ich obklopujú. V rámci našich tém s nimi budeme porovnávať jednotlivé odevy, nábytok, zbierkové predmety, ale aj tradície a zvyky. Deti by následne mali vedieť poukázať na rozdiely medzi jednotlivými predmetmi a medzi tým, ako niečo vyzeralo v minulosti a ako dnes. Počas celého programu budú dostávať otázky. My ich, ale hlavne povedieme k tomu, aby ony samy kládli otázky, ktoré sú spojené s danou témou, alebo predmetmi, ktoré vidia a zaujali ich.

Aby si deti lepšie upevnili svoje nové vedomosti, na záver programu im pripravíme tvorivé dielne alebo si vyfarbia obrázok k téme, ktorú sme rozoberali.

Sezóne programy:

VEĽKÁ NOC – ZVYKY A TRADÍCIE (marec/apríl) – k tejto téme si najskôr povieme pár viet o období pred Veľkou nocou ako napr. o fašiangoch, štyridsaťdňovom pôste, Popolcovej strede… až sa prepracujeme k hlavnej téme a k predveľkonočnému a veľkonočnému obdobiu. Aké dni sa s týmto sviatkom spájajú? Čo všetko robili ľudia v tomto čase a ako sa naň pripravovali? Kam zmizli zvony z kostolov? Prečo máme v tomto období zaujímavo pomenované jednotlivé dni a ako sú s nimi spojené zvyky a tradície? A čo majú spoločné s Veľkou nocou maľované vajíčka, bahniatka, zajačikovia, sliepočky, baranček a zeleň? ….

VIANOCE (december) – s deťmi sa porozprávame o tom, ako vyzerali Vianoce kedysi v minulosti a ako ich trávime dnes. Povieme si aj niečo o adventnom období, zimných prácach a prípravách na tento sviatok. Kedy sa betlehemovalo a čo to znamenalo? Budeme hľadať odpovede aj na pár ďalších zaujímavých otázok typu: Prečo sa gazdiná nemohla postaviť od štedrovečerného stola? Odkedy máme vianočné stromčeky? Kedy sme začali dávať na stromček salónky? Čo majú spoločné s týmto sviatkom anjeli, Lucia, Mikuláš, Krampus, Ondrej, Katarína….? Aké jedlá sme mohli a aké jedlá sme nemohli jesť počas štedrovečernej večeri, či adventného obdobia?….

Stále programy:

KNIŽNICA – počas tohto programu zoberieme deti do našej vlastnej múzejnej knižnice. V nej  deťom objasníme rozdiel medzi múzejnou a mestskou knižnicou. Povieme si aj niečo o jej fungovaní, kto v nej pracuje a prečo je dôležitá. Pár vetami si povieme niečo o histórii písma a kníhtlači. V rámci programu si deti vypočujú aj klasickú rozprávku v prepracovanej verzii. Potom si vo veľkej sále vyplnia a vyfarbia svoju vlastnú omaľovánku spojenú s rozprávkou, ktorú si vypočuli v knižnici.

LEKÁREŇ – v našom múzeu sa nachádza lekáreň z roku 1909. V rámci programu si povieme niečo o našej lekárni, kto v nej pracoval a kde všade fungovala. Potom prejdeme na tému, ako kedysi v minulosti vyzerali a fungovali lekárne a lekárnici, ktorí v nej pracovali. Ako to vyzeralo v lekárňach a prečo sa v nich sušili rastlinky? Prečo máme rôzne druhy fľaštičiek na lieky? V rámci programu si pripravíme zaujímavé sypané a kvitnúce čaje a deti si môžu namiešať svoj vlastný elixír.

DETSKÝ ŽIVOT NA DEDINE – vrátime sa do minulosti a povieme si niečo o tom, ako vôbec mohol vyzerať detský život na dedine. Začneme od narodenia dieťaťa až po manželstvo. Alebo niečo iné určovalo dospelosť? Kedy sa začínali deti zaúčať do domácich, či iných prác? Koľko súrodencov mohli mať? Mohli vôbec deti navštevovať školu? Kedy vôbec začali študovať? Pri ktorých prácach ich potrebovali najčastejšie? Aj pri deťoch sa rozdeľovali práce na základe pohlavia? Ako sa obliekali, či starali o hygienu? Aj na tieto a veľa iných zaujímavých otázok dostaneme v rámci programu odpovede.

ŽIVOT A PRÁCA NA DEDINE – deťom objasníme, ako kedysi v minulosti vyzeral život na dedine. Čomu všetkému sa ľudia venovali počas roka? Povieme si niečo o deľbe práce: to znamená, že kedysi existovali zvlášť ženské a mužské práce. Ako vôbec vedeli naši predkovia žiť bez digitálnych technológií ako napr. televízor, internet, inteligentné hodinky, mobilné telefóny…? Vedeli sa vôbec zabávať? A čo pre nich znamenala zábava? Aké práce sa vykonávali počas roka? A prečo väčšina rodín pracovala na poli? Na tieto a veľa iných zaujímavých otázok budeme spoločne hľadať odpovede.

Všetky programy ponúkame v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Prihlásiť sa môžete cez formulár:  https://forms.gle/XRponwUqaHKB82af7 

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]

Stále expozície Vlastivedného múzea v Galante

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
03.12.2014 - 31.12.2022

Vďaka rozšíreným priestorom Vlastivedného múzea v Galante si návštevníci môžu pozrieť sedem stálych expozícií: Mestská bytová kultúra  – predstavuje dve kolekcie historického nábytku z konca 19. a začiatku […]