Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Svet hračiek

Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
27.10.2023 - 31.01.2024
dejepis, etická výchova, výtvarná výchova
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozývajú na výstavu „Svet hračiek“. Výstava je zostavená zo zbierkového fondu SNM Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a prezentuje hračku na Slovensku v 20. storočí. Táto tematická výstava je obohatená a doplnená o skupinu atraktívnych hračiek zo súkromnej zbierky Štefana Škorupu.

Hračku – miniatúrny svet dospelých pre deti možno právom označiť za jeden z významných fenoménov rýchlo sa meniacej spoločnosti minulého storočia. Návštevníci – pamätníci si možno pri návšteve výstavy zaspomínajú na svoje detstvo a mladšia veková skupina sa zoznámi s prostriedkami hier svojich rodičov a starých rodičov cez vystavené exponáty hračiek z minulosti. Pozornosť verejnosti si zaslúžia aj súčasné hračky, častokrát inšpirované tradíciou našich umných predkov. Zámerom výstavy je snaha priblížiť svet hračiek v niekoľkých menších tematických celkoch a to podľa prostredia ich výskytu, druhov a funkcie hračiek a hier, výrobcov a dizajnérov. Návštevníci výstavy majú možnosť vizuálne vnímať a porovnávať vzorku ľudových hračiek detí žijúcich na vidieku a obľúbené hračky „mestských detí“ z prvej polovice 20. storočia. Medzi vystavenými exponátmi svoje prirodzené miesto našli priemyselne vyrobené plechové hračky z Pohorelej, plyšové hračky z výrobného družstva Mlaď Handlová a nechýbajú ani niektoré hity „československej hračky“ z éry plastov – posledných desaťročí minulého storočia.

 

Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa