Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Tajomstvá pod hladinou

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy
ivana.minarikova
05.03.2019 - 02.06.2019
prvouka, prírodoveda, biológia, vlastiveda, geografia
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Tvorivé dielne a workshopy

Výstava o slovenských bystrinách, riekach, jazerách a ich obyvateľoch. Návštevníci uvidia veľký počet našich druhov rýb, ale aj unikátne fotografie, známky a mince s touto tematikou. Okrem rýb nebudú chýbať ani zvieratá žijúce pri vodách ako volavky, kačky, či  hmyz. Výstava sa zároveň venuje ekologickým problémom a ochrane fauny našich vôd.

Výstavu dopĺňa mnoho hravých vzdelávacích programov a tvorivých dielní, stačí si len vybrať.

 

Objednanie programu a poradenie s výberom na telefónnom čísle: 048/410 33 76.