Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Technika akvarel

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
michaela.skodova
01.04.2019 - 31.05.2019
výtvarná výchova
Tvorivé dielne a workshopy