Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

To vajíčko maľovanô

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy
ivana.minarikova
12.03.2019 - 28.04.2019
vlastiveda, dejepis, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Tvorivé dielne a workshopy

Zdobenie vajíčok bolo neodmysliteľnou súčasťou jarného zvykoslovia, pretože symbolizovalo nový život. Ozdobné kraslicové motívy mali v minulosti magický či ochranný význam, ktorý sa však postupom času vytrácal. Estetická a darovacia hodnota však pretrvala dodnes. Výstava priblíži históriu zdobenia vajíčok, ich význam v živote našich predkov a prácu súčasných krasličiarov z celého Slovenska.

Výstavu dopĺňajú rôzne tvorivé dielne a workshopy.

Objednanie programu a poradenie s výberom na telefónnom čísle: 048/412 58 97.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Tajomstvá pod hladinou

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy
ivana.minarikova
05.03.2019 - 02.06.2019

Výstava o slovenských bystrinách, riekach, jazerách a ich obyvateľoch. Návštevníci uvidia veľký počet našich druhov rýb, ale aj unikátne fotografie, známky a mince s touto tematikou. Okrem rýb nebudú […]