Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Tradičná židovská svadba

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2019
etická výchova, náboženská výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy

Dĺžka programu: 60 minút

Optimálny počet osôb v skupine: 20

 

Vzdelávací program je zameraný na oboznámenie detí s priebehom židovskej svadby a tradíciami, ktoré sú s ňou spojené. Lektor s deťmi diskutuje o zvláštnostiach, rozdieloch, ale aj spoločných znakoch židovskej svadby a tradičného svadobného obradu ako ho poznáme.

V prípade záujmu sa môžu deti na záver venovať tvorivým dielňam, alebo „hre na svadbu“, pri ktorej si pomocou rekvizít majú možnosť zahrať sobášnu scénku.

 

Vstupné je 2€ na dieťa, vyučujúci/vychovávateľ má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

  Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30   Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných […]

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

  Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25   V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži […]

Židovské kalendárne sviatky

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20   Vzdelávacie programy sa uskutočňujú v expozícii SNM – Múzea židovskej kultúry v súvislosti s aktuálnymi židovskými kalendárnymi sviatkami […]