Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Trochu inak o umení

Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 40, 05401 Levoča
01.10.2019 - 29.11.2019
hudobná výchova, výtvarná výchova
Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy

Múzejný ateliér MÚZ.A Vás pozýva na vzdelávací program Trochu inak o umení, určený pre študentov stredných škôl a gymnázií v rámci hodín Umenie a kultúra. V priebehu štyroch stretnutí budú študenti pracovať s rôznymi témami, ktoré majú nejakú historickú základňu, ale najmä presah do súčasného umenia.  Cieľom programu je pútavou formou priblížiť tvorbu súčasných umelcov a podporiť pozitívny vzťah k umeniu. Program nadväzuje na učebné osnovy výučby predmetu Umenie a kultúra.

Témy stretnutí:

  • Október: KOMUNITNÉ PROJEKTY, FOTOGRAFIA
  • November: MÓDA, ERB verzus LOGO

Program bude prebiehať v múzejnom ateliéri MÚZ.A na Námestí Majstra Pavla 40 v Levoči a jedno stretnutie bude trvať 45 min. Vstupné je zadarmo.

Bližšie informácie a rezervácie: Mgr. Vanda Stašiková, 0905 512 205, +421 53 451 27 86, vanda.stasikova@snm.sk, info@spisskemuzeum.com

 

Vzdelávací program bol podporený Nadáciou Poštovej banky.

SNM - Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 40, 05401 Levoča