Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Veľkonočné inšpirácie

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
01.03.2023 - 05.04.2023
slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, dejepis, náboženská výchova, technika, výtvarná výchova
Lektoráty

S cieľom zachovať ľudové zvyky sú na výstave prezentované veľkonočné výrobky, dekorácie a tradičné stolovanie, ktorého sviatočnú atmosféru umocňuje krása kroja z Topoľčian.

vstupné: 2,00 eur

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Umenie (nielen) na plátne

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
09.03.2023 - 20.05.2023

Výstava predstaví rôzne okruhy predmetov, ktoré majú nielen estetickú hodnotu, ale aj praktické využitie v bežnom živote. Okrem obrazov, grafík, pohárov, etikiet, výšiviek a tkaných […]