Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Virtuálna prehliadka krátkodobých výstav v Podunajskom múzeu

Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Pedagógovia, Seniori
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
11.02.2021 - 22.05.2021
dejepis, hudobná výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Publikácie a multimédiá

Jubilejná výstava k 150. výročiu narodenia hudobného skladateľa F. Lehára

Výstava, ktorá sa nachádza v Kultúrnom paláci (hlavná budova múzea, Palatínova 13, Komárno) je predĺžená do 22. mája 2021.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://muzeumkn.sk/index.php?cat=57&page=article 

Výstava Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku

Výstava, ktorá sa nachádza v Kultúrnom paláci (hlavná budova múzea, Palatínova 13, Komárno) je predĺžená do 1. apríla 2021. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://muzeumkn.sk/index.php?cat=57&page=article 

Jubilejná výstava Jókaiho všeobecnovzdelávacieho a múzejného združenia v Komárne

Výstava, ktorá sa nachádza v Zichyho paláci Podunajského múzea, je predĺžená do 5. marca 2021.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://muzeumkn.sk/index.php?cat=57&page=article 

Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Virtuálna prehliadka Rímskeho lapidária v Komárne (veľká miestnosť a miestnosť kópií)

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
11.02.2021 - 01.02.2022

Rímske lapidárium- Veľká výstavná sieň Veľká výstavná sieň predstavuje 55 kusov kameňosochárskych pamiatok z doby rímskej. Naša expozícia predstavuje v chronologickom slede ( od I. až […]