Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Vodný mlyn Bohunice

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.05.2020 - 31.10.2020
prvouka, prírodoveda, biológia, vlastiveda, dejepis, geografia
Lektoráty, Kultúrne programy

Vodný mlyn Bohunice je vysunutou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach od roku 1978. Táto mlynárska usadlosť mlynára Pavla Turčana je technickou pamiatkou. Bola postavená koncom 19. storočia na samote pri potoku Sikenica v Štampošskej doline. Nájdete ju 2 km od horného konca obce Bohunice. Obytnú časť mlyna tvorí kuchyňa, izba, komora a pivnica. Technická časť mlyna pozostáva z kolesovne a z mlynice s mlynským pôjdom. Zariadenie interiérov reprezentuje spôsob bývania majetnej remeselníckej vrstvy dedinského obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia. K pravidelným podujatiam organizovaným vo Vodnom mlyne Bohunice patria Noc múzeí a galérií a obľúbená Farmárska nedeľa.

Vstupné: deti a dôchodcovia 0,50 €, dospelí 1,00 €

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice