Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Výstava „Desatoro o gajdách“

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
14.02.2019 - 15.04.2019
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, občianska náuka, etická výchova, hudobná výchova
Lektoráty, Kultúrne programy

Výstava „Desatoro o gajdách“ predstavuje rôzne typy tohto ľudového nástroja a jeho súčasti zo zbierok SNM Hudobného múzea. Históriu, vznik či zloženie približuje vďaka textovým panelom a predmetom ľudovej výroby zdobených rôznymi vyobrazeniami gajdošov i gájd.

Na Slovensku sa udomácnil východoeurópsky typ gájd a jeho najrozšírenejšou podobou sú trojhlasné gajdy. V roku 2015 bola gajdošská kultúra zaradená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Gajdoši patria k najstarším a najuniverzálnejším ľudovým umelcom. Pre zložitosť a náročnosť hry sa gajdoši hodnotia ako najlepší ľudoví muzikanti. Toto majstrovstvo sa odovzdáva z generácie na generáciu pre potešenie seba a širokého okruhu poslucháčov.

 

Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Výstava „Zlatá éra motocyklistiky – historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici“

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
26.04.2019 - 23.06.2019

Výstava „Zlatá éra motocyklistiky – historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici“ prezentuje užší výber jednostopových motorových vozidiel (JMV) vyrábaných v Považských strojárňach v Považskej […]