Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Výstavka Pavla Tonkoviča od 24. 1. 2021

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
24.01.2022 - 01.04.2022
slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
Lektoráty, Metodický materiál pre pedagógov, Stále priestory pre edukačné aktivity

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

DUCH NÁRODA ŽIJE V PIESNI

Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
12.11.2021 - 28.01.2022

  http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/spev.zbor_.slov_.uč..jpg