Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Z lesku uvité

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
27.05.2019 - 27.06.2019
vlastiveda, dejepis, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Sprievodné podujatie s tvorivou dielňou Z lesku uvité k aktuálnej výstave Tajomstvo filigránu postupne odhalí všetky zaujímavosti niekoľko tisícročí známej umelecko-remeselnej techniky. Lektorovaná prehliadka výstavy prostredníctvom bohatej zbierky strieborného šperku z etnologických a historických zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi návštevníkov zasvätí do histórie v širšom kontexte, keďže artefakty majú okrem ozdobnej a úžitkovej aj funkciu oveľa významnejšiu. Ich rôznorodé tvarové formy, dekór a výraz sprostredkúvajú vedomosti o obdobiach, v ktorých vznikli, prinášajú prehľad o kultúre a znalostiach remeselníkov i ich nositeľov.

Vo významnej miere podujatie dokumentuje cestu filigránu, ktorý výrazne zasahoval do života mestských i ľudových vrstiev v regióne hornej Nitry, a v závere prehliadka odkryje ešte jedno tajomstvo konzervátorských dielní, nesmierne dôležité pre zachovanie autenticity muzeálií, sprítomňujúcich hodnoty kultúrneho dedičstva.

V tvorivej dielni žiaci nadviažu na teoretickú časť, kde v tvorbe jutového filigránu uplatnia už nadobudnuté poznatky a tiež obrovskú trpezlivosť, precíznosť a cit pre detail, tak vlastný tvorcom jednej z najstarších a najkrajších remeselných techník.

 

Cieľová skupina: všetky ročníky základných a stredných škôl
Dĺžka podujatia: 60 minút
Optimálny počet žiakov v skupine: do 25
Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 €

Účasť na sprievodnom podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred: 046/542 30 54, info@muzeumpd.sk.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

V znamení letného slnovratu

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.06.2019 - 27.06.2019

Slnko, zdroj životodarnej energie, bolo hodné oslavovania, vzdávania vďaky i prinášania obetí, a to najmä v období okolo 21. júna, keď dosahovalo najväčšiu odchýlku od rovníka. Deň s […]

Keď kameň rozpráva

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.06.2019 - 27.06.2019

… príbeh vzniku života, jeho vývinu a transformácie cez dávne mikroorganizmy, rastliny či živočíchy zachované v horninách, vypovedajúce o existencii rozmanitých druhov v jednotlivých geologických obdobiach. Sprievodné podujatie s tvorivou […]

Múzejné hry

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Podujatie konajúce sa v poobedňajších hodinách každý pracovný utorok v čase 14.h – 17.h, ktoré je primárne určené rodinám a individuálnym návštevníkom poskytne nielen množstvo zábavy pri hraní […]