Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Z múzejného kufra

Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019
prírodoveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova
Lektoráty, Dlhodobé programy, Putovné programy

Putovné kultúrno-vzdelávacie podujatie predstaví prírodné a kultúrno-spoločenské zaujímavosti miest a okolitých dedín horného Ponitria ukryté v originálnej náučnej spoločenskej hre, Krížom-krážom hornou Nitrou, zostavenej  odbornými zamestnancami Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Dobrodružné putovanie po hernom pláne, vytvorenom na podklade máp okresov Prievidza a Partizánske je popretkávané  zastaveniami s plnením rôznych úloh, nečakanými nástrahami i odmenami. Hráči prejdú krížom-krážom dejinami regiónu za pomoci lektorského výkladu a popritom spoznajú tajomné príbehy predmetov uchovávaných v múzeu. Program je postavený na metóde zážitkového a kooperatívneho učenia.

Dielo vzniklo v rámci projektu Múzejné hry s finančnou podporou Nadácie Jednota COOP.

Termín realizácie: podľa dohody oboch organizujúcich strán je možné podujatie realizovať buď v priestoroch múzea alebo priamo na pôde školy. Hra je určená pre maximálny počet 16 žiakov.

Viac informácií na tel. č. : 046/ 542 30 54 alebo na e- mailovej adrese: info@muzeumpd.sk

Platba za žiaka: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Prázdninové stredy v múzeu

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.07.2020 - 28.08.2020

Súbor tvorivých aktivít s edukačnými prvkami konajúci sa v čase letných prázdnin vtiahne návštevníkov do rozprávania skamenených živočíchov či rastlín, zasnívajú sa pri výrobe vlastného […]