Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Za poznaním hornej Nitry

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019
prvouka, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Dlhodobé programy, Putovné programy

Putovné kultúrno-edukačné podujatie so zameraním na regionálnu výchovu, s využitím interakcie viacerých metód zážitkového učenia. Zahŕňa lektorovanú prehliadku panelovej výstavy, dokumentujúcu prírodný a spoločenský vývoj regiónu hornej Nitry, umocnenú stretnutím žiakov s  imitáciami autentických artefaktov zo zbierok múzea. Program dopĺňa výtvarná časť tvorbou diela inšpirovaného historickým predmetom viazaným na región i možnosť upevnenia si nadobudnutých poznatkov prostredníctvom riešenia úloh v pracovnom zošite.

Cieľom podujatia je získanie prehľadu o elementárnych prírodných a dejinných špecifikách regiónu horného Ponitria a tým  prehĺbenie pozitívneho vzťahu mladej generácie k vlastnej krajine prostredníctvom kreatívnych aktivít.

Výstava pozostáva z dvanástich obrazovo-textových panelov, ktoré je možné po dohode s vedením školy rozostaviť na vami určenom mieste. Lektorský výklad sa obsahovo prispôsobuje danému veku žiakov, taktiež aj náplň tvorivej dielne.

Termín realizácie: podľa dohody oboch organizujúcich strán.

Viac informácií na tel. č. : 046 / 542 30 54 alebo na e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk

Platba za žiaka: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

V znamení letného slnovratu

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.06.2019 - 27.06.2019

Slnko, zdroj životodarnej energie, bolo hodné oslavovania, vzdávania vďaky i prinášania obetí, a to najmä v období okolo 21. júna, keď dosahovalo najväčšiu odchýlku od rovníka. Deň s […]

Keď kameň rozpráva

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.06.2019 - 27.06.2019

… príbeh vzniku života, jeho vývinu a transformácie cez dávne mikroorganizmy, rastliny či živočíchy zachované v horninách, vypovedajúce o existencii rozmanitých druhov v jednotlivých geologických obdobiach. Sprievodné podujatie s tvorivou […]

Z lesku uvité

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
27.05.2019 - 27.06.2019

Sprievodné podujatie s tvorivou dielňou Z lesku uvité k aktuálnej výstave Tajomstvo filigránu postupne odhalí všetky zaujímavosti niekoľko tisícročí známej umelecko-remeselnej techniky. Lektorovaná prehliadka výstavy prostredníctvom bohatej zbierky […]