Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Zem, miesto pre život – Noční lovci – sovy

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
04.04.2019 - 30.06.2019
prvouka, prírodoveda, biológia
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Srdečne Vás pozývame na výstavu pod názvom Zem, miesto pre život – Noční lovci – sovy. Sovy sú veľmi zaujímavé druhy vtákov aktívne hlavne za šera a v noci. Ich zvláštny spôsob života bol odpradávna spájaný s mnohými poverami. V minulosti im naši predkovia často pripisovali magické schopnosti a mnohé negatívne vlastnosti. Naša výstava približuje základné charakteristiky sov, ich prispôsobenie k špecifickému spôsobu života. Predstavuje jednotlivé druhy sov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na našom území, zaujímavosti z ich života, rozšírenie, nároky na prostredie, ako aj ich ochranu a význam pre ekosystém. Informačné panely s textami, obrázkami a fotografiami sú doplnené interaktívnym stromom. Pre školské skupiny sú pripravené tvorivé dielne a ekohry zamerané na tematiku sov.

Dĺžka: cca 60 minút

Vstupné:  1€

SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš