Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Židovské kalendárne sviatky

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021
etická výchova, náboženská výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy

Dĺžka programu: 60 minút

Optimálny počet osôb v skupine: 20

 

Vzdelávacie programy sa uskutočňujú v expozícii SNM – Múzea židovskej kultúry v súvislosti s aktuálnymi židovskými kalendárnymi sviatkami (Chanuka, Purim, Pesach a i.). Deti sa s konkrétnym sviatkom a tradíciami, ktoré sa k nemu viažu, oboznámia prostredníctvom krátkeho príbehu. V rozprávaní sa stretnú s dobrom, spravodlivosťou, múdrosťou, odvahou, ale aj s negatívnymi vlastnosťami ako sú zlomyseľnosť a závisť, o ktorých následne môžu diskutovať. Naším zámerom je priblížiť deťom kultúru židovskej menšiny, hľadať spoločné znaky s našimi tradíciami a v neposlednom rade viesť deti k morálnym hodnotám.

V prípade záujmu môže byť vzdelávací program rozšírený o tvorivé dielne.

 

Vstupné je 2€ na dieťa, vyučujúci/vychovávateľ má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

  Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30   Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných […]

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2021

  Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25   V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži […]

Čo všetko sme videli v múzeu

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
07.12.2018 - 01.12.2022

určené pre: deti vo veku 5 – 6 rokov dĺžka programu: 45 min. počet osôb v skupine: max. 20 Deti spolu s pedagogickým dozorom prejdú […]