Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Život na savanách-Afrika

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
01.01.2019 - 31.12.2020
prírodoveda, vlastiveda, geografia
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Materiál výstavy pochádza zo súkromných zbierok miestnych poľovníkov z okolia Komárna. Preparáty sú uložené v múzeu dlhodobo, na štyri roky. Cieľom výstavy je prezentovať návštevníkom živočíchov ďalekej krajiny prostredníctvom diorám, imitujúcich prírodné prostredie saván. Návštevníkov vo výstavných miestnostiach upútajú veľkoplošné fotografické pozadia s vyobrazením suchomilných drevín – akácií a baobabov, typických pre danú oblasť. Tieto fotografie, znázorňujúce aj mohutnosť slonov afrických či žiráf, dodávajú výstave nádych pravého afrického safari. Pri vchode do výstavy záujemcov čaká trojjazyčný úvodný panel. Predstavuje typické biotopy krajiny, klimatické pomery, uvádza charakteristické živočíšne a rastlinné druhy. Priestory medzi fotografickými pozadiami vypĺňajú tŕnité dreviny, pripomínajúce africké akácie. Dotvárajú tak celkový prirodzený vzhľad výstavy.

K výstave sú pripravené tvorivé dielne, počas ktorých sú používané audiovizuláne prostriedky -žiaci si môžu vypočuť hlasy jednotlivých zvierat, zoznámia sa s ich životom. Vo výstave sa síce nachádzajú len preparáty zvierat žijúcich na savanách, no v rámci tvorivých dielní  padne reč aj o obyvateľoch Afriky.

Výstava sa nachádza na prízemí Kultúrneho paláca (hlavná budova múzea). Vstupné: 0,50 eúr. Na tvorivé dielne, ktoré sú spojené s prehliadkou výstavy, sa treba zahlásiť 5 dní vopred. Dĺžka trvania: 60 minút. Maximálny počet žiakov: 20.  Tvorivé dielne sa konajú v slovenskom aj maďarskom jazyku. Vstup pre škôlkarov bezplatný.

Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Virtuálna prehliadka Rímskeho lapidária v Komárne (veľká miestnosť a miestnosť kópií)

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
11.02.2021 - 01.02.2022

Rímske lapidárium- Veľká výstavná sieň Veľká výstavná sieň predstavuje 55 kusov kameňosochárskych pamiatok z doby rímskej. Naša expozícia predstavuje v chronologickom slede ( od I. až […]