Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Život pred Nežnou (vzdelávací program)

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
23.10.2019 - 24.11.2019
dejepis, občianska náuka
Lektoráty, Prednášky a besedy

Školské kolektívy môžu výstavu Život pred Nežnou absolvovať buď formou klasickej prehliadky, alebo v rámci sprievodného vzdelávacieho programu, ktorý zapojí žiakov do poznávania výstavy prostredníctvom lektorom vedených aktivít. Vzdelávací program zahŕňa motiváciu hrou, skupinové hľadanie odpovedí vo výstave s využitím pracovných listov a spoločný riadený rozhovor, ktorý by mal viesť k pochopeniu hlavných čŕt socialistickej éry v bývalom Československu v rokoch 1948 až 1989.

Podujatie je určené predovšetkým pre žiakov 9. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl.

Dĺžka programu: 70 minút

Optimálna veľkosť skupiny: do 25 žiakov

Vstupné: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Lektor: PhDr. Ján Vingárik

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred:
046/542 30 54, info@muzeumpd.sk.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Prázdninové stredy v múzeu

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.07.2020 - 28.08.2020

Súbor tvorivých aktivít s edukačnými prvkami konajúci sa v čase letných prázdnin vtiahne návštevníkov do rozprávania skamenených živočíchov či rastlín, zasnívajú sa pri výrobe vlastného […]