Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Život pred Nežnou

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
13.09.2019 - 24.11.2019
dejepis, občianska náuka, etická výchova
Lektoráty, Prednášky a besedy

Výstava Život pred Nežnou prezentuje dôležité oblasti života a udalostí z obdobia socializmu v Československu od jeho začiatku vo februári 1948 až po koniec v závere roka 1989.

Prostredníctvom dobových predmetov zo zbierok múzea, fotografií, plagátov, dokumentov, audiovizuálnych záznamov a sprievodného textu poukazuje na spoločenské dianie charakteristické pre dané obdobie, pričom prednostne dokladá príklady z regiónu hornej Nitry.

Od 21. októbra 2019 budú k výstave pripravené aj sprievodné podujatia – vzdelávací program pre školy a prednášky pre verejnosť.

Zabezpečuje: PhDr. Ján Vingárik

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Prázdninové stredy v múzeu

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.07.2020 - 28.08.2020

Súbor tvorivých aktivít s edukačnými prvkami konajúci sa v čase letných prázdnin vtiahne návštevníkov do rozprávania skamenených živočíchov či rastlín, zasnívajú sa pri výrobe vlastného […]