Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa


Predchodcom dnešného Pohronského múzea bolo Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčianskeho. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14. storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Nová Baňa, ktoré sa do dejín zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako i modely stúp, drevené plastiky, cechové truhlice a predmety dokumentujúce bohaté zvykoslovie... Pohronské múzeum v Novej Bani okrem trvalých expozícií ponúka návštevníkom každý rok 8-10 výstav s rozličným zameraním. Služby pre verejnosť poskytuje i naša odborná knižnica.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Okná do našich svetov

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
17.05.2023 - 13.08.2023

Pohronské múzeum Nová Baňa a Základná umelecká škola v Novej Bani srdečne pozývajú na výstavu „Okná do našich svetov“, ktorá predstaví práce výtvarného odboru, realizované […]

Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh ohňového stroja Isaaca Pottera

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
13.05.2023 - 08.10.2023

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja    v spolupráci so Slovenským banským archívom a Slovenským banským múzeom Vás srdečne pozývajú na novú výstavu […]