Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa


Predchodcom dnešného Pohronského múzea bolo Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčianskeho. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14. storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Nová Baňa, ktoré sa do dejín zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako i modely stúp, drevené plastiky, cechové truhlice a predmety dokumentujúce bohaté zvykoslovie... Pohronské múzeum v Novej Bani okrem trvalých expozícií ponúka návštevníkom každý rok 8-10 výstav s rozličným zameraním. Služby pre verejnosť poskytuje i naša odborná knižnica.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Výstava „Farebné cesty tvorivosti“

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
27.02.2019 - 19.05.2019

Výstava „Farebné cesty tvorivosti“ predstavuje žiacke práce výtvarného odboru ZUŠ Nová Baňa. Témy si žiaci vyberali sami alebo boli zadané pedagógom. Väčšinou sú to fantazijné […]

Výstava „Desatoro o gajdách“

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
14.02.2019 - 15.04.2019

Výstava „Desatoro o gajdách“ predstavuje rôzne typy tohto ľudového nástroja a jeho súčasti zo zbierok SNM Hudobného múzea. Históriu, vznik či zloženie približuje vďaka textovým panelom a predmetom […]