Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

O nás

Kto sme a čomu sa venujeme?

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) bola založená v januári 2008 a našim hlavným cieľom je posilnenie vzdelávacej činnosti v múzeách na Slovensku.

Pomocou školení, kurzov, konferencií či štúdijných ciest podporujeme múzejných pedagógov v ich činnosti, pomáhame skvalitňovať vzdelávacie aktivity a prácu s návštevníkmi.

Vydávame metodické publikácie a zborníky, popularizujeme vzdelávaciu úlohu múzeí. Zameriavame sa aj na dokumentáciu vzdelávacích aktivít v múzeách a archivujeme vydané tlačoviny. OKVAV je odbornou komisiou pracujúcou v rámci Zväzu múzeí Slovenska (ZMS).

Kontakt

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať

Odborná komisia pre výchovu
a vzdelávanie v múzeách
Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica