Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany


O Z N A M Tribečské múzeum v Topoľčanoch oznamuje, že od 10. 3. 2020 do odvolania bude múzeum pre verejnosť zatvorené. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tribečské múzeum v Topoľčanoch bolo založené 1. marca 1961. Radí sa medzi regionálne múzeá vlastivedného charakteru. Realizuje akvizičnú, vedeckovýskumnú, prezentačnú, metodickú, vzdelávaciu, publikačnú a edičnú činnosť so zameraním na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti topoľčianskeho regiónu. Od roku 1982 sa špecializuje na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Múzeum svojim návštevníkom ponúka stálu expozíciu Príroda stredného Ponitria, krátkodobé výstavy rôzneho tematického zamerania, prednášky, odborné semináre, výtvarné a vedomostné súťaže, tvorivé dielne, interaktívne podujatia a ďalšie prezentačné aktivity. Záujemcom o všeobecnú muzeológiu, regionálnu históriu a prírodné vedy je k dispozícii odborná knižnica, dokumentačný fond, fotoarchív a odborné poradenstvo. Do ponuky doplnkových služieb múzea pre verejnosť patrí aj predaj propagačného materiálu a publikácií z vlastnej edičnej činnosti. Kontakty: Krušovská 291/1 Tel.: 038/5323 253 (ústredňa) 038/5323 021 (riaditeľka) Fax: 038/5323 021 E-mail: office@tribecskemuzeum.sk Webstránka: www.tribecskemuzeum.sk

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

príbeh Topoľčianskeho hradu

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
28.02.2024 - 22.05.2024

Výstava popularizuje poznatky o Topoľčianskom hrade, jeho stavebnom a historickom vývoji, každodennom živote na hrade a jeho obnove. Na výstave je prezentovaný archívny materiál, postery […]

Čaro byliniek v zime

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
12.01.2024 - 18.03.2024

Podujatie je zamerané na tematiku rastlín s liečivými účinkami. Jeho súčasťou je vlastnoručne dotvorený kozmetický darček z prírodných ingrediencií. vstupné: 2,50 eur

Krehká krása

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
21.02.2024 - 28.03.2024

Výstava priblíži tradičné techniky zdobenia kraslíc v kontraste s modernými a iné výrobky s veľkonočnou a jarnou tematikou. Celkovú atmosféru Veľkej noci dotvorí prezentácia ľudového […]