Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Ad revidendum SALON 2024

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
17.02.2024 - 19.04.2024
výtvarná výchova
Lektoráty

Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska sa opäť vracia do priestorov Tekovského múzea. Spoloč­nou výstavou s názvom Ad Revidendum nám 30 autorov predstavuje svoju tvorbu na vyše 90-tich dielach.

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Za kráľa a vlasť

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
08.03.2024 - 21.05.2024