Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

BIONIKA – príroda na to prišla prvá

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
14.12.2022 - 15.10.2023
prvouka, prírodoveda, biológia
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Výstava je venovaná zaujímavému vednému odboru, ktorý sa nazýva bionika. Zaoberá sa fungovaním živých systémov a štruktúr, ktoré aplikuje do technických a technologických zariadení a využíva prírodné štruktúry ako modely pre riešenie problémov.

Ak teda chcete zistiť, aké vynálezy ovplyvnil pohyb rastlín a živočíchov, čo má spoločné suchý zips s lopúchom, prečo sa padák podobá na púpavu alebo čo inšpirovalo architektúru budovy opery v Sydney, neváhajte nás navštíviť.

 

 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi