Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

KAMUFLÁŽ

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
23.05.2022 - 21.05.2023
prvouka, prírodoveda, biológia, výtvarná výchova
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Jedinečná interaktívna výstava o dômyselných spôsoboch a rozmanitých možnostiach a príčinách maskovania zvierat, ktorá sa zároveň snaží predstaviť prírodu ako nevyčerpateľnú studnicu nápadov a riešení pre každodenný súčasný život človeka v civilizovanom svete.

Výstava plná inšpirácie, interaktívnych prvkov a zaujímavostí z ríše zvierat predstavuje najrôznejšie i nevšedné spôsoby prežitia a ochrany potomstva, rozmanité formy lovu a prijímania potravy. Jej súčasťou  je interaktívna hra „Uhádneš, kto som?“, v ktorej deti podľa indícií spoznávajú jednotlivé živočíchy.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi