Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Liečivá moc rastlín

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
25.05.2022 - 31.08.2022
slovenský jazyk a literatúra, prvouka, prírodoveda, biológia, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Kultúrne programy, Súťaže

Podujatie je zamerané na priblíženie, upevnenie a rozšírenie poznatkov o liečivých rastlinách.

Vstupné 1,00 eur

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

„Atlantída – známa / neznáma „

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
04.07.2022 - 26.08.2022

„Ak ste ešte nepočuli o zemi “ pradávnych sĺnk v chladnom tieni tajomstiev, ktoré na mapách už dávno niet „, príďte k nám do múzea, […]

Farebná krása prírody

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
07.05.2022 - 09.09.2022

Netradičná výstava prinesie zaujímavý pohľad na podobnosť farieb a tvarov minerálov so živými organizmami z celého sveta. Vstupné : dospelí 1,00 eur deti  0,50 eur