Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

PROGRAM LHM APRÍL 2024

Literárne a hudobné múzeum
01.04.2024 - 30.04.2024
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Súťaže