Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
02.02.2022 - 03.02.2030
slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Dlhodobé programy

Vzdelávací program je vhodný pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Žiaci absolvujú špeciálne upravenú prehliadku expozície s názvom ,,Putovanie po hrade s Pinocchiom“. Každý so žiakov dostane interaktívny pracovný list, ktorý po ukončení prehliadky spoločne vyplnia. Prehliadkou žiakov sprevádza ,,Pinocchio“ a múzejný pedagóg, ktorý im zjednodušene a veku primerane vysvetlí poslanie múzea, jeho zameranie, čo je to zbierkový predmet a stručne žiakom objasní históriu hračiek a bábkového divadla.  Trvanie vzdelávacieho programu je približne 45 minút.

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Ženy za oponou

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
02.02.2022 - 03.02.2025

Prostredníctvom príbehov významných žien z prostredia bábkového divadla lektor sprostredkuje žiakom pravdivý  obraz o ich postavení v kultúre. Dôraz klásť na ich zásluhy pri formovaní tradičného bábkového divadla […]

Po stopách rodu Balaša

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
02.02.2022 - 02.02.2030

Spoznajte historický rod Balaša a jeho pôsobenie na hrade Modrý Kameň. Trvanie vzdelávacieho programu je približne 45 minút.  Žiaci pracujú pod vedením lektora v historickej expozícii múzea. […]

Jeden deň na stredovekom hrade

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
02.02.2022 - 01.02.2030

Prostredníctvom interaktívnej  výstavy sa žiaci dozvedia odpovede na základné otázky: Ako vyzeral všedný deň na stredovekom hrade?  Kto boli jeho obyvatelia? Čím sa líšil spôsob […]