Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

S dubovou ratolesťou na golieri

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
11.04.2024 - 13.09.2024
prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, technika
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Prázdninové programy

Od osamostatnenia správy lesov spod správy baní ubehlo už poldruha storočia. Pre slovenské lesy to bol historický zlom, ktorý znamenal koniec devastačnej ťažby dreva v prospech iných výrobných odvetví – baníctvo či hutníctvo – a lesníkom umožnil naplno uplatniť znalosti v starostlivosti o les.

Putovná výstava S dubovou ratolesťou na golieri z dielne Lesníckeho a drevárskeho múzea so sídlom vo Zvolene prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu zoznamuje návštevníka s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami, spojenými s históriou lesného hospodárstva na území Slovenska.

Uhorské ministerstvo financií vydalo 16. januára 1871 dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia.

Aj napriek tomu, že technika odvtedy ohromne pokročila, prácu v lese možno stále pokladať za život ohrozujúcu, o čom svedčia aj ťažké či dokonca fatálne pracovné úrazy, ktoré sú, žiaľ, realitou i v dnešnej dobe. Výstava prezrádza, v akých neľahkých podmienkach lesníci plnili celospoločenskú objednávku a dodávali drevo, bez ktorého by sa človek neobišiel v minulosti ani dnes. Nadôvažok mali zásadný podiel na ochrane lesov (boli prvými iniciátormi ochrany pralesov) a dlhodobo zabezpečovali a zabezpečujú rast lesnatosti územia Slovenska.

Vo výstavnom priestore okamžite zaujme dobový pracovný odev drevorubača, rovnošata študenta Banskej a lesníckej akadémie i lesnícka uniforma. Prácu lesníkov dokladá staré lesnícke náradie, prístroje aj zdokumentované veľkorozmerné lesné mechanizmy. Neprehliadnuteľná je unikátna úzkokoľajová lesná železnica na modeli v mierke 1 : 10, pozornosť archivárov či knihovníkov určite upúta jedna z prvých lesníckych príručiek, nadšencom tajomstiev techniky zaimponuje zariadenie, ktorým sa v minulosti odhadoval stav zásob v lese a možnosti ich využitia, no a zabudnúť nemožno ani na samotnú surovinu, drevo, to zastupuje výrez zo 180-ročného duba letného, koľko mal strom v čase získania (1935).

Zabezpečenie rovnováhy medzi ochranou lesa a napĺňaním potrieb spoločnosti, pokiaľ ide o produkciu dreva, bolo – a stále je – najväčšou úlohou uplynulých viac ako 150 rokov samostatného lesníctva. Medzi exponátmi preto nechýbajú ani historické lesnícke mapy, podobizne osobností či historické fotografie s lesníckou tematikou.

Výstavu Lesníckeho a drevárskeho múzea so vzácnymi artefaktmi z histórie lesníctva si v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste 9 môžete pozrieť od 11. apríla do 13. septembra 2024.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Svet modelov

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
20.05.2024 - 30.09.2024

Každý z nás v detstve aspoň raz videl veľký model železnice a zažil neopísateľný pocit z minisveta, ktorý si žije vlastným kúzelným životom. Dieťa, ale […]

Prázdniny s hračkou

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
20.05.2024 - 13.09.2024

Hračky – sú vari staršie ako ľudstvo samo, objavujú sa spolu so schopnosťou bytostí vnímať potešenie a zabávať sa. Najstaršie známe hračky u nás aj […]