Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

SALÓN 2023

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
04.02.2023 - 23.04.2023
slovenský jazyk a literatúra, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova
Lektoráty

Výstava výtvarných prác umelcov západného Slovenska.

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice