Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

SPIŠSKÁ ŽUPA – 100 ROKOV OD ZÁNIKU

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Pedagógovia, Seniori
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21.10.2022 - 30.05.2023
vlastiveda, dejepis, občianska náuka
Lektoráty

Výstava predstavuje osem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí ho charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Bohaté dejiny Spišskej župy, ktoré majú svoj počiatok v 12. storočí, sú návštevníkom priblížené chronologicky podľa jednotlivých storočí.

Pre školské skupiny je pripravený sprievodný program.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi