Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Spoznajte nevšednú minulosť Čadce prostredníctvom moderných technológií a vzácnych artefaktov, ktoré ponúka stála expozícia Dejiny Čadce a okolia

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Pedagógovia, Seniori
Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 02201 Čadca
20.09.2022 - 20.09.2027
vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova
Lektoráty, Publikácie a multimédiá, Stále priestory pre edukačné aktivity

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva širokú verejnosť na novú stálu expozíciu Dejiny Čadce a okolia.

Autormi libreta a scenára expozície sú zamestnanci Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD., Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., PhDr. Marián Liščák, PhD., Mgr. Andrea Paráčová a Mgr. Vladimír Homola. Expozíciu rozdelili do piatich častí, a to: História Čadce a okolitých obcí, Horelický poklad, Osobnosti mesta, Židovská komunita v Čadci, Priemysel a hospodárstvo.

Okrem informácií si návštevník odnesie aj estetický zážitok, pretože prezentuje moderný dizajn, v ktorom dominuje silné architektonické poňatie expozície. Autorský kolektív architektov Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč vniesol do expozície vďaka optimálnemu vymedzeniu prezentovaných tematických okruhov priestorový prvok intimity. Výnimočnosť návrhu spočíva aj v efektívnom využívaní denného svetla, čo umocňuje  pocit z dobre presvetlenej miestnosti a jemné farby dávajú vyniknúť vystaveným exponátom. Expozícia je doplnená o multimediálne zariadenia, smart technológie a inovatívne prvky.

Najmodernejším prvkom expozície je dotykový multimediálny stôl. Návštevníkom ponúka dokumentačné materiály zachytávajúce dejinné udalosti späté nielen s Čadcou, ukážky obecných pečatí, historické mapy zo 17. až 19. storočia, informácie o valašskej kolonizácii, o vývoji osídlenia a vzniku osady Čadce, či možnosť nazrieť do tereziánskeho urbára. Pozornosť je venovaná aj zimnej výprave počas revolúcie 1848/49, Košicko-bohumínskej železnici. Interaktívnym spôsobom si môže návštevník vyhľadať vysťahovalcov, svojich predkov, v online databázach. Podobne je umožnené aj vyhľadávanie legionárov. Prostredníctvom zdigitalizovanej zbierky pohľadníc a fotografií ponúka Kysucké múzeum aj unikátny pohľad na starú Čadcu a okolie, na významné, dnes už neexistujúce ikonické budovy ako napr. Palárikov, Mádayov či Lackov dom. Dotykové obrazovky ponúkajú aj možnosť overiť si svoje vedomosti v kvíze alebo sa zabaviť pri pexese zostavenom zo starých fotografií.
Významným postavám kysuckých dejín sú venované dva kiosky, v ktorých návštevník nájde informácie o hospodárskych úradníkoch Strečnianskeho panstva Ignácovi Brichtovi a Ignácovi Ševčíkovi, o Jánovi Palárikovi, čadčianskom starostovi Rudolfovi Matterovi, o národovcovi a vzdelancovi Viliamovi Janotovi, prírodovedcovi a kňazovi Jánovi Lušňákovi Lendvaiovi, advokátovi Jozefovi Hranecovi, bojovníkovi a drotárovi Pavlovi Halgašíkovi, učiteľovi a spisovateľovi Petrovi Jilemnickom a fotografovi Arnoštovi Hrazdilovi. Práve k týmto osobnostiam sa viažu aj vystavené zbierkové predmety.

K vzácnostiam expozície nepochybne patrí Horelický poklad, ktorý prezentuje výber 250 strieborných mincí, obsahujúci grajciare, polturáky, groše, denáre, orty a polbatzeny. Medzi zaujímavosti expozície patria aj vzácne artefakty po židovskej komunite v Čadce – judaiká, ktoré majú vysokú umelecko-historickú hodnotu. Sú dokladom na život kedy početnej židovskej komunity pôsobiacej v meste. Zvláštna pozornosť je v expozícii venovaná hospodárstvu a priemyslu obdobia socializmu. Návštevník sa môže oboznámiť či už prostredníctvom zbierkových predmetov alebo premietania videí a fotografií o významných podnikoch Slovena, Tatra a Okrasa.

Expozícia Dejiny Čadce a okolia je pre verejnosť v priestoroch Kysuckého múzea sprístupnená
od 20. septembra 2022.

Realizáciu expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Všetkých srdečne pozývame!

Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 02201 Čadca