Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Za kráľa a vlasť

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
08.03.2024 - 21.05.2024
dejepis
Lektoráty

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice