Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Archív

V minulosti sa konali

V znamení letného slnovratu

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.06.2019 - 27.06.2019

Slnko, zdroj životodarnej energie, bolo hodné oslavovania, vzdávania vďaky i prinášania obetí, a to najmä v období okolo 21. júna, keď dosahovalo najväčšiu odchýlku od rovníka. Deň s […]

Keď kameň rozpráva

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.06.2019 - 27.06.2019

… príbeh vzniku života, jeho vývinu a transformácie cez dávne mikroorganizmy, rastliny či živočíchy zachované v horninách, vypovedajúce o existencii rozmanitých druhov v jednotlivých geologických obdobiach. Sprievodné podujatie s tvorivou […]

Sala Terrena. Sala – čo?

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
SNM-Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, Častá, 900 89

Interaktívna prehliadka je realizovaná len v jednej, avšak unikátnej miestnosti zo 17. storočia – v Sale Terrene. Rovnakú miestnosť nenájdete na žiadnom inom slovenskom hrade, […]

Výstava „Dodekova Nová Baňa“

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
31.05.2019 - 28.06.2019

Priezvisko Dodek je pre mnohých obyvateľov Novej Bane, ako i pre históriu samotného mesta, neodmysliteľne spojné najmä s osobou Karola Dodeka – novobanského kováča, ale predovšetkým významného […]

Literárna história Brezna a regiónu

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Pedagógovia, Seniori
Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno
04.06.2019

Vyučovacia hodina má charakter náučnej trasy, viažucej sa k nehnuteľným pamiatkam na literárne osobnosti mesta. Mapuje pamätné tabule, pomníky a pamätné miesta v historickom jadre mesta, predstavujúce spomienky […]