Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza


Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vzniklo v roku 1985 ako jedno z posledných vlastivedných múzeí na Slovensku. Korene múzejníctva však v srdci Hornonitrianskej kotliny siahajú až do dvadsiatych rokov 20. storočia, do obdobia formovania muzeálneho spolku a prvého múzea hornej Nitry na pôde mesta Prievidza. Odvtedy sa múzejníci a nadšenci regionálnych dejín snažia kontinuálne zaznamenávať a uchovávať doklady historických udalostí i prírodných daností horného Ponitria múzejnou dokumentáciou najstaršieho vývoja, vzniku sídiel, novovekej epochy cechov i súčasného diania v 52 lokalitách okresu Prievidza a 23 lokalitách okresu Partizánske. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v deviatich odborných fondoch spravuje viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov a naďalej zostáva jediným koordinátorom múzejnej a vlastivednej práce v regióne hornej Nitry.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Múzejné hry

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Podujatie konajúce sa v poobedňajších hodinách každý pracovný utorok v čase 14.h – 17.h, ktoré je primárne určené rodinám a individuálnym návštevníkom poskytne nielen množstvo zábavy pri hraní […]

Z múzejného kufra

Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Putovné kultúrno-vzdelávacie podujatie predstaví prírodné a kultúrno-spoločenské zaujímavosti miest a okolitých dedín horného Ponitria ukryté v originálnej náučnej spoločenskej hre, Krížom-krážom hornou Nitrou, zostavenej  odbornými zamestnancami Hornonitrianskeho múzea […]

Za poznaním hornej Nitry

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Putovné kultúrno-edukačné podujatie so zameraním na regionálnu výchovu, s využitím interakcie viacerých metód zážitkového učenia. Zahŕňa lektorovanú prehliadku panelovej výstavy, dokumentujúcu prírodný a spoločenský vývoj regiónu hornej […]