Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza


Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vzniklo v roku 1985 ako jedno z posledných vlastivedných múzeí na Slovensku. Korene múzejníctva však v srdci Hornonitrianskej kotliny siahajú až do dvadsiatych rokov 20. storočia, do obdobia formovania muzeálneho spolku a prvého múzea hornej Nitry na pôde mesta Prievidza. Odvtedy sa múzejníci a nadšenci regionálnych dejín snažia kontinuálne zaznamenávať a uchovávať doklady historických udalostí i prírodných daností horného Ponitria múzejnou dokumentáciou najstaršieho vývoja, vzniku sídiel, novovekej epochy cechov i súčasného diania v 52 lokalitách okresu Prievidza a 23 lokalitách okresu Partizánske. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v deviatich odborných fondoch spravuje viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov a naďalej zostáva jediným koordinátorom múzejnej a vlastivednej práce v regióne hornej Nitry.