Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Exteriéry M+M

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
09.07.2021 - 01.09.2021
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova
Lektoráty

autorky: Monika Orémusová, Michaela Šuranská

Výstava Exteriéry M + M zachytáva užší výber z tvorby Moniky Orémusovej a Michaely Šuranskej. Zjednocujúci motív je jednoznačný – exteriér. Pohnútky vedúce k tomu, že sa ním autorky zaoberajú, či už evidentne alebo iba čiastočne, referujúc v náznakoch, odkazoch a súvislostiach, sú rôzne. A práve to výstavný projekt sonduje – tematické a formálne priesečníky a rozdielnosti v percepcií, maliarskom (alebo inom) uchopení exteriéru a v rolách, ktoré zohráva v tvorbe oboch autoriek.

Vo vystavených dielach pohybujúcich sa v rozmedzí kresby, maľby, koláže, grafiky a priestorovej site-specific inštalácie, je zreteľných viac polôh a prístupov- meditatívny a intuitívny, racionálny a konceptuálny alebo spontánny a systematický. Exteriér tu zohráva niekoľko hlavných a vedľajších úloh. Je ,,krajinou“ v zmysle prírodného priestoru obývaného ľudskou civilizáciou, terénom, štruktúrou, farbou, archeologickou vrstvou, geometrickou sektorovou mriežkou, súborom archetypálnych motívov alebo metafyzickým miestom, ktoré vygenerovali naše spomienky.

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Známi-neznámi Levičania

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
09.09.2021 - 28.11.2021

Projekt s názvom „Známi – neznámi Levičania“ prostredníctvom dvojice výstav približuje život a dielo levických osobností, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie mesta Levice i do celospoločenského […]

Kam do prírody z Levíc

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
12.07.2021 - 03.10.2021

Prírodu Levíc, situovaných na území Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny určite nemožno porovnávať so strmými hrebeňmi a štítmi Tatier, s majestátom Dunaja a jeho lužných lesov či s bizarnosťou roklín […]